A Rigó-lyuk

TelepülésekNevét (a legendák szerint) a feltárás közben az üregbe menekült sérült rigóról kapta.

A Rigó-lyuk, a szurdok nyugati oldalában, a malomtól kb. 300 m-re délre, a völgytalp felett 10 m-rel nyílik.
1970. november 7-én kezdték feltárni a barlangot a vázlaton 3. számmal jelzett pontig. Akkor csak egy kis részét fedezték fel. Szádáját eredetileg kőtörmelék és avar takarta, amit bontással távolítottak el. Állatcsontokat és cserépdarabokat találtak benne.

1971-ben folytatták az üreg feltárását és a végéig jutottak, ahol megközelíti a felszínt; felső nyílását kőtörmelék zárja el, ezt nem bontották át. 1972. január 29-én felmérték az üreget és ennek alapján térképet is szerkesztettek. A barlang anyakőzete pados nóri fődolomit, amelynek dőlése 346º/38º. Az üreg a réteglapok mentén fejlődött ki. Hossza 16 m, befelé emelkedik. Pusztuló jellegű, a falakon borsókőszerű képződmények és a hajdani cseppkövek roncsai láthatók. Feltárást végezte: FOTON Barlangkutató Csoport

Forrás: A KvVM Természetvédelmi Hivatala / KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ


Települések   Települések   Települések

 
 
    Települések    

Adatok:
- Kataszteri szám: 4421-47
- Hossz: 16 méter
- Vertikális kiterjedés: 8 méter
- Mélység: 0 méter
- Magasság: 8 méter
- Kutatási engedélyek száma: 0
- Település: Bodajk - Hrsz: 034
- NP Igazgatóság: Duna-Ipoly NP Igazgatóság
- Hatóság: Közép-dunántúli KTVF
- Védettség: védett

Szinonímák:
- Gaja-völgyi 6.sz. barlang
- Bodajki Gaja-völgy 6.sz. barlangja
- Bodajki 6. sz. üreg
- Gaja-völgyi 3.sz. üreg
- Gaja-völgyi-barlang