TÚRÁZZON VELÜNK!
Ismerje meg a Gaja-völgy szépségeit!
PATAKCSOBOGÁS...
...a nyugalom szigete.

TelepülésekA település neve a magyar Császár személynévből keletkezett, amelynek előzménye a magyar császár főnév. A helybeli római katolikus egyház régi anyakönyve címlapján latinul "CAESAREA PANNONIAE"néven szerepel.

Ősidők óta lakott hely. Császár neve oklevélben, nemesi névben 1233-ban szerepel első ízben.

A 16. század elején már népes falu.

A Bécs ellen vonuló török hadak 1529-ben felégették, de lakói újraépítették. 1543-ban a Székesfehérvárt ostromló tatárok pusztították el. 1570-ben a török összeírás faluként említi, tehát lakott volt. A tizenöt évig tartó török háborúk alatt ismét elpusztult. Utána a Bedeghy Nyáry család telepíti be 1618 körül református magyar jobbágyokkal. A 17. század végén megindult vallásüldözések alatt református papja, Szilvási István 1675-ben a nápolyi gályákon lelte halálát.

A török háborúk alatt romossá vált középkori katolikus templomát a reformátusok kijavították és használták. A katolikus egyház 1724-ben való megalakulása után Esterházy József 1747-ben a régi templomot elvette a reformátusoktól, de megengedte nekik, hogy helyette újat építsenek. A reformátusok mai templomukat 1748-ban emelték. A mai katolikus templom a régi helyén, Fellner Jakab tervei alapján, 1775-ben épült fel.

Települések   Települések   Települések

 
 
Települések   Települések   Települések

 
 
Települések   Települések   Települések

 
 
Települések   Települések   Települések

 
 
Települések   Települések   Települések

 
 

 

A 19. században több elemi csapás érte a települést, 1819-ben földrengés rongálta meg, 1843-ban, majd 1861-ben tűzvész pusztította el.

Az első világháborúban 90 katona halt hősi halált. Emlékükre 1929-ben emeltek hősi emlékművet. 1919-ben a proletárdiktatúra ellen fegyveres felkelés tört ki. A felkelés leverése után Wohlmuth Ferenc plébánost kivégezték. A második világháború harcai 1945. március 19-én véget értek a falu területén.

1948-ban megalakult a termelőszövetkezet. A szövetkezet az 1970-es évek végén nagyarányú szőlőtelepítésbe és borfeldolgozásba kezdett, amelynek eredményeként hatékonyan gazdálkodott. A rendszerváltozás után a termelőszövetkezet részeire szakadt, s gazdasági társaságokká alakult.

A községben idegenforgalmi látványosság a Fellner Jakab tervei alapján, 1771-1775 között épült műemlék római katolikus templom, melynek barokk festményeit Dorfmeister István készítette. A freskók ma is a régi szépségükben pompáznak, viszont a festményeket 2009-ben több, más templomokban lévő Dorfmeister festménnyel együtt sajnos ellopták, viszont 5 év múlva előkerültek, és restaurálás után ismét a helyükön pompáznak. A templom főoltára rokokó, szószéke copf stílusban készült. Érdekes látnivaló a 18. század végén készült húsvéti gyertyatartó.

Műemlék még a község 1748-ban emelt református temploma, valamint a katolikus templom előtt található klasszicista kőkereszt.

Kelet felől megközelítve a falut rögtön szembe ötlik egy különleges látványosság, amely a vadnyugat világát csempészi a faluba: a Henryx City Western Farm. A farm ingyen látogatható.

bakonyalja.hu